Wat is Ouderenklok?


Ouderenklok: de klok, agenda, digitale fotolijst en MP3-speler voor oudere mensen.

Inleiding
Ouderenklok is ontstaan uit een behoefte op Familieweb en is ontwikkeld door ISTG.
Het blijkt dat vooral oudere mensen vaak "de tijd" kwijt zijn en slecht afspraken kunnen maken en onthouden, dus veel vergeten of niet meer weten op latere leeftijd en zich vaak eenzaam voelen en dat niet alleen in een zorginstelling.
Daartoe hadden we op Familieweb een agenda, bezoekenplanner en een ouderenklok ontwikkeld, doch al vrij snel werd de vraag gesteld of dit alles niet toegankelijk gemaakt kon worden voor iedereen, dus ook mensen, die geen toegang hadden en krijgen tot Familieweb wegens de privacy wetgeving.
De koppeling met Familieweb is er nog steeds, doch geen vereiste meer en deze functies zijn nu op aparte websites ondergebracht. U kunt als FamiliewebAbonnee nog steeds gratis een eigen agenda voeren op Ouderenagenda en een Bezoekenplanner voor u hanteren. Heeft u als FamiliewebLid bijv. uw ouders onder houderschap, dan kunt u ook voor hun gratis een agenda beheren en een Bezoekenplanner inrichten, waardoor een betere planning en spreiding van bezoeken aan deze “eenzame mensen” kan plaatsvinden.
In eerste instantie bedoeld om bezoeken aan ouderen in bejaardenhuizen te regelen, bleek deze mogelijkheid ook uitstekend te werken voor iedereen, die tijdelijk met een bezoekregeling te maken kreeg, zoals een tijdelijke opname in een ziekenhuis, waarbij iedereen gebaat is met een vaak verplichte spreiding van het bezoek qua aantal en tijdstip.
Verdere uitleg over de Bezoekenplanner en Ouderenagenda vindt u op die websites zelf.
U kunt nu als “vreemde”, dus niet vermeld op Familieweb, abonnee worden van Ouderenagenda en uw eigen agenda en bezoekenplanner beheren. Als lid van Ouderenagenda kunt u andere “vreemden” onder uw beheer nemen en ook hun agenda en bezoeken gaan beheren.
Het doel van Ouderenklok is en blijft om voor oudere mensen duidelijk het tijdstip (niet alleen van de dag!), aanstaande afspraken en herinneringen, uit hun eigen verleden te tonen. Uit onderzoeken blijkt dat de oudste herinneringen het langst bewaard en toegankelijk blijven in onze hersenen en dit geldt bij ouderen vooral voor muziek en beelden uit het verleden.

Uitvoering van de Ouderenklok
De datum en tijd worden duidelijk in het grootst mogelijke en duidelijk afleesbare lettertype getoond op het scherm van de Ouderenklok; onder de tijd verschijnen de afspraken voor de komende uren. Indien er geen afspraken zijn op korte termijn, wordt de titel getoond van een muzieknummer wat afgepeeld wordt of de naam van een feestdag, die u in de "Ouderenagenda" (maximaal 50) in kunt voeren. Is er geen zinvolle tekst te tonen, dan meldt de Ouderenklok dat er geen afspraken zijn.
Indien er afbeeldingen beschikbaar zijn worden deze achter de tekst klaargezet, waarna de tekst verdwijnt en duidelijk de foto getoond wordt met de titel van de foto aan de onderzijde. Tijdens de 10 seconden, dat de tekst voluit zichtbaar is, wordt op de achtergrond de ene afbeelding gewisseld voor de volgende afbeelding, die vervolgens 20 seconden wordt getoond, waarna de kloktekst weer zichtbaar wordt en de afbeelding weer verwisseld wordt voor de volgende uit de reeks van maximaal 64 afbeeldingen.
Gedurende lopende afspraken en de nacht worden geen afbeeldingen getoond, terwijl ook nog de lichtsterkte van de tekst wordt verminderd.
Ook is het ook mogelijk om muziek te laten horen uit een lijst van 64 MP3-nummers. Hiervoor kunt u 24 muziekmomenten per week invoeren, die vervolgens elke week worden herhaald. Na beëindiging van een muziekstuk, wordt automatisch het volgende uit de lijst gestart, mits de afspeelperiode niet verstreken is en er geen geplande afspraak actief is.
Alle verlopen afspraken en feestdagen worden automatisch gewist in het geheugen van de Ouderenklok zelf en op de server.
Voor al deze mogelijkheden kan de beheerder alle instellingen op afstand maken, zonder de bezitter van de Ouderenklok te moeten bezoeken!
Ook als de Ouderenklok uitstaat kunnen alle wijzigingen worden uitgevoerd. Zodra de Ouderenklok weer gestart wordt, zullen automatisch de wijzigingen worden doorgevoerd.

Eisen voor het gebruik van Ouderenklok
Voor het gebruik van Ouderenklok is een tablet nodig gebruikt in de horizontale positie ("landscape"), die u mag kopen waar u wilt. Teneinde de kosten minimaal te houden voor de gebruiker is een tablet vereist, die draait op het Android besturingssysteem 6.0 of hoger (dus geen dure IPAD) en een functionerende WIFI verbinding met het internet. Wilt u ook muziek laten horen, dan is natuurlijk ook een speaker in de tablet vereist. Afhankelijk van de grootte van het geheugen kunnen er een aantal afbeeldingen en muzieknummers worden opgeslagen in de Tablet.
Hoe groter het formaat van de tablet, des te beter afleesbaar zal de tekst op het scherm zijn, terwijl het oplossend vermogen van het beeldscherm de duidelijkheid van zowel de teksten als de afbeeldingen zal bevorderen. Wij verlangen dan ook minimaal een 10-inch tablet met minimaal een HD-beeldscherm van 1280x800 pixels (beeldpunten) en minimaal 1GB werkgeheugen. Op de pagina "Leverbaar door ISTG", ziet u de artikelen, die wij aan u kunnen leveren en ruimschoots voldoen aan de door ons gestelde eisen voor een Ouderenklok.
Wij "claimen" uw tablet niet; u kunt hem dus gewoon als tablet met alle standaard toepassingen blijven gebruiken. Zodra u de App van Ouderenklok activeert, wordt het pas een echte Ouderenklok en wordt contact gemaakt met onze server. Mocht u door eisen van uzelf toepassingen gebruiken, die de Ouderenklok onderbreken (bijv. Whatsapp of Facebook of zelfs automatische updates), dan zult u na die onderbreking ook weer zelf de Ouderenklok moeten starten, als dit niet automatisch gebeurt door die programma's zelf.
Alle tablets kunt u in de horizontale positie gebruiken, doch bij sommige kan het een vreemd aanzien veroorzaken als er bijv. knoppen of een speakertje aan de korte zijkanten zitten, terwijl de tablet horizontaal wordt opgesteld.

Afbeeldingen
Zoals hierboven vermeldt adviseren wij een HD beeldscherm, wat wij tevens ook als maximaal beeldformaat hanteren: 1280 x 800 pixels (landscape - liggend formaat dus!). in het JPG-formaat. Teneinde het aantal van 64 afbeeldingen te kunnen opslaan, is een hoger oplossend vermogen dus totaal zinloos op de Ouderenklok en adviseren wij ook de standaard compressie voor JPG-afbeeldingen (meestal rond 85%) aan te houden. Het formaat van een afbeelding en oplossend vermogen is praktisch in alle "fotoprogramma's" zeer eenvoudig in te stellen; de optimale afmetingen van een getoonde foto op de Ouderenklok is 1280 x 752 pixels. De titel van de foto wordt over de foto getoond vanaf 620 pixels (dus de onderste 132 pixels). Een voor de ouderenklok te grote afbeelding wordt dan geweigerd als u hem naar de Ouderenklok wilt sturen. Verder kunt u de grootte inperken door een zwart-wit foto ook als zwart-wit afbeelding op te slaan en niet als kleuren afbeelding.

Muziek
Indien u ook muziek wilt laten horen, moet u uw muzieknummers omzetten naar het MP3-formaat (in Cd-kwaliteit met een "sample-rate" van 128-bit) en opslaan als MP3-files wat ruim voldoende is voor het luidsprekertje in de tablet. Ook hier worden te grote bestanden geweigerd als u ze op de Ouderenklok wilt plaatsen.

Verdere uitleg krijgt u na inloggen op de diverse pagina's van Ouderenklok.
Door op onderstaande link te klikken wordt een nieuw scherm getoond met diverse afbeeldingen die de werking van de ouderenklok verduidelijken.
Screenshots van de Ouderenklok op de Lenovo TAB 10